Prepričani smo, da so dolgoročno uspešne le tiste organizacije, ki se zavedajo, da so ključ do uspeha telesno in duševno zdravi zaposleni.

Prepričani smo, da so dolgoročno uspešne le tiste organizacije, ki se zavedajo, da so ključ do uspeha telesno in duševno zdravi zaposleni. Vložek v zdravje zaposlenih rezultira v nižji stopnji bolniške odsotnosti, manjšem številu poškodb in telesne obrambe ter hkrati h boljšemu počutju zaposlenih in večji produktivnosti.

Kako vam lahko pri tem pomagamo mi?

Podjetje H4A poskrbi za preventivno zdravstveno diagnostiko vaših zaposlenih kot tudi za izobraževalne vsebine na področju zdravja na delovnem mestu.

Vse storitve izvajamo na sami lokaciji vašega podjetja, ker se zavedamo, da je vaš čas in čas vaših zaposlenih dragocen. Lahko se pohvalimo z izjemno prilagodljivostjo vsebin, časovnic in storitev glede na vaše potrebe, specifike, ciljne skupine in želje. Nudimo vse rešitve na enem mestu – teoretične, praktične in zdravstvene, saj je naš cilj dejansko izboljšati zdravstveno stanje zaposlenih, zato pozitivne premike naših storitev tudi merimo.

Zdravstvene storitve na delovnem mestu

ULTRAZVOK ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NEVARNIH OBOLENJ IN DERMATOSKOPIJA.

V podjetju H4A smo se odločili, da za podjetja organiziramo zdravstvene storitve za zgodnje odkrivanje najpogostejših oblik nevarnih obolenj kar na delovnem mestu, saj se zavedamo, dragocenega časa vaših zaposlenih. Človeško življenje ima neprecenljivo vrednost hkrati pa ne gre zanemariti dejstva, da je bilo v času Covid-19 v prvem valu 30% manj diagnosticiranih nevarnih obolenj v drugem valu pa 10%. Zgodnje odkrivanje in pravočasna diagnostika zmanjšuje bolniško odsotnost in s tem povezane stroške ter prispeva h hitrejši vrnitvi na delovno mesto. Diagnostiko izvajamo z ultrazvočno preiskavo in dermatoskopom.

Laboratorijske preiskave krvi

Zavedamo se, da sta čas in zdravje vaših zaposlenih pomembna, zato H4A organizira odvzem krvi na delovnem mestu! Managerski pregled krvi je obsežen preventivni pregled za ugotavljanje splošnega stanja, delovanja posameznih organov v telesu in prisotnosti morebitnih prikritih bolezni, katerih simptomi še niso opazni. Poda informacijo o vašem splošnem stanju, preveri sladkor, lipide, jetrno in ledvično funkcijo, stanje trebušne slinavke, železa in zaloge železa, preveri srčne označevalce, elektrolite in minerale, ščitnico in prostato.

Individualni posvet z zdravnikom

H4A organizira individualni posvet z zdravnikom in razlago dobljenih rezultatov oz. izvidov. Z zdravnikom lahko zaposleni spregovorijo tudi o drugih zdravstvenih težavah in skrbeh, ki jih morebiti pestijo. Ker je čas dragocen, se individualni posvet izvaja na lokaciji podjetja ali preko videoklica. Individualni posvet z zdravnikom je informativne narave in ne nadomešča zdravljenja ali obiska pri osebnem zdravniku ali zdravniku specialistu.

Mentalno zdravje zaposlenih

PSIHOTERAPIJA​

Le zdravi zaposleni, ki se dobro počutijo na delovnem mestu so lahko produktivni in uspešni, kar pomembno vpliva na dolgoročni uspeh podjetja.
V podjetju H4A se zavedamo pomembnosti strokovne psihološke podpore zaposlenim, saj se v zadnjem negotovem obdobju povečujejo težave zaposlenih z izgorelostjo, depresivnostjo in druge psihične težave. 26% zaposlenih pogosto doživlja stres na delovnem mestu, kar povečuje število dni odsotnosti z dela in dviguje strošek bolniške odsotnosti. Največkrat zaposleni izgorijo zaradi čustvenega konflikta, ki nastane na delovnem mestu ali pa se na delovnem mestu počutijo neprijetno, med sodelavci prevladujejo slabi odnosi, zaposleni pa napetost tiščijo v sebi. Zato je poleg strokovne psihološke podpore zaposlenim pomembno, da podjetja vključijo v program promocije zdravja tudi krepitev duševnega zdravja ter krepijo pozitivno organizacijsko klimo.

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE​

V podjetju H4A nudimo zaposlenim psihološko svetovanje, kot strokovno pomoč, ki je usmerjeno v aktualne probleme posameznikovega življenja.
Cilji našega psihološkega svetovanja so naravnani na sprejemanje zavestnih odločitev za spremembo in osebno rast. S profesionalnimi strokovnjaki nudimo strokovno z podporo, pri tem pa uporabljamo specifične teorije, metode in tehnike. V svetovalnem procesu lahko posameznik osvoji veščine, ki mu bodo v prihodnosti olajšale spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami in problemi.
Psihološko svetovanje je lahko odlično izhodišče za odkrivanje osebnosti in socialnih veščin zaposlenih in je
odlična storitev pri razvoju vaših zaposlenih.

Delavnice in izobraževanja

Organiziramo in izvajamo delavnice s ključnimi vsebinami, ki jih potrebujete za učinkovito upravljanje z zdravjem in delazmožnostjo v vašem podjetju. Vsebina namenjena zaposlenim obsega različne tematske sklope in sicer zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa, usmerjeni aktivni odmori, sooblikovanje zdravega delovnega okolja itd.
Najpogosteje izvedeni delavnici sta: 

Zaposleni preko delavnic zdravega načina življenja ponovno ozavestijo temelje zdravega načina življenja in pridobijo novo motivacijo za bolj zdrav slog življenja in dela. Vse delavnice so v celoti prilagojene naročniku, na podlagi naročnikovih želja in potreb pa v pripravo delavnic vključimo strokovnjake iz različnih strokovnih področij. Učinke naših delavnic tudi sistematično spremljamo in predlagamo nadaljnje ukrepe

Zdravju prijazno podjetje – Promocija zdravja

Razvoj sistema promocije zdravja na delovnem mestu

V podjetju H4A na podlagi skrbnih analiz za vas načrtujemo in izvajamo ter spremljamo učinke ukrepov na področju promocije zdravja. Pri pripravi ukrepov zdravja sodelujejo strokovnjaki iz različnih strokovnih področji, izbrani glede na potrebe in specifiko podjetja. Z dobro načrtovanimi ukrepi promocije zdravja znižamo stopnjo bolniške odsotnosti za kar 12-36%, kar občutno zniža tudi stroške povezane z absentizmom. Zviša se storilnost in produktivnost zaposlenih in sicer kar za 20%. Pozitivni učinki pa se kažejo tudi pri zaposlenih, saj zaposleni z ukrepi promocije zdravja izboljšajo kakovost življenja, ki se kaže kot posledica zadovoljstva z delom in delovnim mestom, nižjo stopnjo stresa oz. obvladovanje le tega, izboljšanje delovne atmosfere in manj zdravstvenih težav povezanih z delom.
Promocija zdravja na delovnem mestu je torej lahko zelo koristna in donosna naložba – a le, če se izvaja pravilno. Ekonomičnost naložbe je ponazorjena s številko, saj 2,5–4,8 EUR na vložen EUR predstavlja 250 – 480 % donosnost, za kar je potrebno tri do pet let. Zdravje vaših zaposlenih je naš uspeh. Zaupajte razvoj promocije zdravja strokovnjakom!

Zdravje vaših zaposlenih je naš uspeh.​

Zaupajte razvoj promocije zdravja strokovnjakom!