Program Positive Intelligence®

Moč mentalnega fitnesa za dosego polnega potenciala in uspehov na vseh področjih življenja!

Vaš um je vaše najmočnejše orodje. Naučite se ga uporabljati, namesto da on uporablja vas.

Positive Intelligence ® je program za prepoznavanje in odpravo notranjih ovir ter orodje za razvoj močnih, konstruktivnih in mentalnih navad. Gre za sposobnost prepoznavanja in preoblikovanja negativnih miselnih vzorcev ter krepitve notranjega glasu in povezanosti s svojim pravim potencialom, ki nas vodi k uspehu in zadovoljstvu.

Program Positive Intelligence® omogoča:

Premagovanje notranjih ovir

Odkrijte in premagajte notranje kritike, dvome in strahove, ki vas ovirajo pri doseganju ciljev.

Povečanje samozavesti

Zgradite trdno samopodobo in zaupanje vase, kar vam bo pomagalo pri doseganju ciljev.

Upravljanje s stresom

Z naučenimi tehnikami boste bolje obvladovali stresne situacije in ohranjali mirnost v težkih trenutkih.

Krepitev odpornosti

Z razvijanjem pozitivne inteligence boste gradili odpornost proti stresu in se soočali z izzivi življenja z večjo samozavestjo in jasnostjo.

Povečanje produktivnosti

Povečajte svojo osredotočenost, notranjo motivacijo in učinkovitost pri svojem delu.

Izboljšanje odnosov

Razvijajte veščine komunikacije in empatije, ki bodo okrepile vaše odnose tako v osebnem kot poslovnem življenju.

Povečanje življenjskega zadovoljstva

 S pozitivno inteligenco boste živeli bolj polno, zadovoljno in izpolnjeno življenje, saj boste prepoznali in cenili svoje najmočnejše točke.

Komu je namenjen program?

Program je primeren za vse: posameznike, time in organizacije, ki želijo izboljšati svojo mentalno pripravljenost, povečati produktivnost in doseči večje zadovoljstvo in uspeh v življenju.
Še posebej koristen je program za vodje, saj jim pomaga izboljšati njihov vpliv na zaposlene in dosegati še boljše poslovne rezultate na bolj učinkovit in hitrejši način.

Kako lahko program Positive Intelligence® koristi vodjem?

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu vodje potrebujejo več kot le tehnične spretnosti in izkušnje. Mentalna pripravljenost in sposobnost učinkovitega upravljanja s stresom ter pozitivno usmerjenega razmišljanja so ključne za doseganje vrhunskih rezultatov in trajnostnega uspeha. 

Program ponuja številne prednosti, ki so še posebej koristne za vodje

Izboljšanje odločanja

Program pomaga vodjem prepoznati in preoblikovati negativne miselne vzorce, kar vodi do jasnejšega in bolj objektivnega razmišljanja. To omogoča sprejemanje boljših, premišljenih odločitev, ki temeljijo na dejstvih in ne na čustvenih reakcijah.

Krepitev odpornosti

Vodje se soočajo s številnimi izzivi in pritiskom. S pridobljenimi veščinami bodo lažje premagovali stresne situacije, ohranjali mirnost in se hitro prilagajali spremembam. Krepitev odpornosti pomeni tudi boljše obvladovanje neuspehov in hitrejše okrevanje.

Povečanje samozavesti

Program pomaga vodjem razviti trdno samopodobo in zaupanje vase. To jim omogoča, da samozavestno vodijo svoje ekipe, sprejemajo izzive in navdihujejo svoje sodelavce z jasnostjo in odločnostjo.

Izboljšanje komunikacije

Vodje razvijajo boljše veščine komunikacije in empatije. To vodi k bolj odprti in učinkoviti komunikaciji znotraj ekipe, kar krepi medsebojno zaupanje in sodelovanje. Boljši odnosi v ekipi lahko pripomorejo k večji zavzetosti in motivaciji zaposlenih.

Povečanje produktivnosti

Program pomaga vodjem izboljšati osredotočenost in notranjo motivacijo. S prepoznavanjem in premagovanjem notranjih ovir bodo bolj učinkoviti pri svojem delu, kar bo povečalo produktivnost tako njih samih kot njihovih ekip.

Spodbujanje inovativnosti

Z odprtostjo do novih idej bodo vodje lažje spodbujali kreativnost in inovativnost znotraj svojih ekip. To je ključno za iskanje novih priložnosti in reševanje kompleksnih problemov na inovativen način.

Povečanje življenjskega zadovoljstva

Vodje ne izboljšajo le svojega poslovnega življenja, ampak tudi osebno zadovoljstvo. Uravnoteženo in izpolnjeno življenje vodi k boljši energiji in zagnanosti, kar pozitivno vpliva na njihovo vodenje in delovanje.

Z našimi ocenjevalnimi centri organizacije pridobijo natančen vpogled v kompetence in potenciale zaposlenih, kar pripomore k boljšim odločitvam pri zaposlovanju, razvoju kariere in vodenju ekip.

Potek programa

Positive Intelligence® je intenzivni 6-tedenski tečaj, zasnovan za izboljšanje mentalne kondicije in čustvene inteligence.
Vključuje tehnike prepoznavanja in spopadanja s saboterji ter krepitev najboljše verzije sebe.

Ključni elementi programa:

Tedenski video posnetki

Vsak teden udeleženci gledajo eno uro dolg video, ki ga vodi Shirzad Chamine, ustvarjalec programa. Ti videi predstavljajo ključne koncepte in strategije za razvoj mentalnih mišic.

Dnevne vaje z aplikacijo

Udeleženci vsak dan izvajajo 15 minut vodenih vaj preko aplikacije PQ. Te vaje, imenovane PQ Reps, pomagajo krepiti mentalne mišice in preusmerjati misli iz negativnih v pozitivne.

Tedenski skupinski klici

Enkrat tedensko se udeleženci srečajo v majhnih skupinah (imenovanih Pods) za 30-minutne klice, kjer razpravljajo o napredku, izzivih in izkušnjah. Te klice vodi certificiran trener PQ.

Samoevalvacija in spremljanje napredka

Program vključuje začetno oceno mentalne kondicije in redno spremljanje napredka skozi celoten tečaj. Udeleženci lahko spremljajo svoje rezultate in prilagajajo svoje prakse glede na povratne informacije.

Osredotočanje na tri ključne mentalne mišice

- "Saboteur Interceptor Muscle": Prepoznavanje in prestrezanje negativnih misli in čustev, ki jih povzročajo notranji "Saboterji".
- "Self-Command Muscle": Krepitev sposobnosti nadzora nad lastnimi mislimi in čustvi.
- "Sage Muscle": Razvijanje pozitivnih miselnih vzorcev in čustev, kot so empatija, raziskovanje, inovativnost, navigacija in aktivacija.

Ključne komponente programa

- Test za identifikacijo saboterjev: S pomočjo testa identificiramo svoje najpogostejše saboterje, ki nas ovirajo pri uresničevanju polnega potenciala.
- Tehnike prepoznavanja in spopadanja s saboterji: Program vključuje različne tehnike za prepoznavanje in obvladovanje teh notranjih saboterjev.
- Krepitev naše najboljše verzije sebe: Program vključuje tehnike, ki podpirajo jačanje naše najboljše verzije sebe, kar vodi do bolj uspešnega in zadovoljnega življenja.

Za več informacij nas kontaktirajte