Oblikujte svojo prihodnost z nami

Organizacijska diagnostika

S celovito organizacijsko diagnostiko razvijamo ključne komponente vaše organizacije.

Coaching

Verjamemo v tesno povezanost osebnega in profesionalnega razvoja.

Treningi

Naši treningi so zasnovani za zagotavljanje vrhunskih rezultatov v vašem podjetju.

Razvoj timov - Teamboost

Naša ekipa strokovnjakov vam pomaga oblikovati in usmerjati vaše ekipe.

Strateško kadrovanje

Strateško kadrovanje je proces načrtovanja, razvoja in upravljanja zaposlenih v organizaciji.

Za dosego vrhunskih rezultatov je ključnega pomena nenehno vlaganje v razvoj potencialov naših zaposlenih.

Pri nas ustvarjamo delovno okolje, ki spodbuja rast, kreativnost in zadovoljstvo zaposlenih.
Naši programi za razvoj potencialov so zasnovani na najnovejših znanstvenih metodah, ki zagotavljajo trajne pozitivne spremembe pri posameznikih, timih in podjetju. Z našimi metodami ne le spodbujamo trajno pozitivne spremembe pri posameznikih, temveč tudi oblikujemo uspešne in povezane ekipe ter prispevamo k dolgoročni rasti in uspešnosti celotnega podjetja.

Organizacijska diagnostika

S celovito organizacijsko diagnostiko razvijamo ključne komponente vaše organizacije.
Z našimi storitvami raziskujemo posameznikove moči, potenciale, zavzetost zaposlenih in vodstvene kompetence, kar podpira trajnostno rast in optimalno uspešnost.

Gallup Cliftonstrengths testiranje

Gallup CliftonStrengths testiranje pomaga posameznikom razumeti svoje moči in potenciale ter jih usmerja k razvoju v supermoči za trajno osebno in poklicno rast.

Gallup CliftonStrengths Testiranje je izjemno orodje za raziskovanje in razumevanje posameznikovih moči in potencialov. Temelji na prepričanju, da se posamezniki najbolje razvijajo in dosegajo uspeh, ko se osredotočajo na svoje moči, ne pa na svoje šibkosti. Test identificira posameznikove najmočnejše talente med 34 možnimi temeljnimi talenti, ki predstavljajo naravni način razmišljanja, čutenja in vedenja vsakega posameznika. Z ustreznim coachingom se lahko ti talenti razvijejo v posameznikove supermoči, kar omogoča trajno osebno in poklicno rast ter vrhunske dosežke.

Raziskave zavzetosti zaposlenih (Gallup Q12)

Raziskava zavzetosti zaposlenih (Gallup Q12) ponuja celovit vpogled v ključne dejavnike zavzetosti zaposlenih, kar omogoča oblikovanje in izvajanje učinkovitih ukrepov za izboljšanje delovnega okolja in poslovne uspešnosti.

Gallup Q12 je priznano orodje, ki se osredotoča na dvanajst ključnih elementov zavzetosti zaposlenih, ki pomembno vplivajo na organizacijsko uspešnost. Naša storitev raziskave zavzetosti vključuje izvedbo ankete, predstavitev rezultatov ter oblikovanje in izvajanje načrta ukrepov za izboljšanje zavzetosti zaposlenih, z rednim spremljanjem in merjenjem napredka. S tem prispevamo k ustvarjanju uspešnega delovnega okolja in dolgoročnemu ohranjanju zadovoljstva zaposlenih ter poslovni uspešnosti.

Treningi za razvoj mehkih veščin

Prilagojene 360-stopinjske analize vodstvenih kompetenc nudijo celovit in učinkovit vpogled v sposobnosti posameznega vodje ter so ključno orodje za organizacije, ki želijo sistematično razvijati svoje vodstvene kadre in izboljšati učinkovitost vodstva.

Prilagojene 360-stopinjske analize vodstvenih kompetenc predstavljajo celovit in učinkovit pristop k oceni sposobnosti posameznega vodje. Z večperspektivnim vpogledom in poudarkom na ključnih vodstvenih veščinah, povezanih z organizacijskim uspehom, te analize nudijo natančen vpogled v moči in razvojne priložnosti vodij. Orodje je dragoceno za organizacije, ki si prizadevajo sistematično razvijati svoje vodstvene kadre in slediti njihovemu napredku ter tako poskrbeti za trajno izboljšanje učinkovitosti ter uspešnosti vodstva.

Coaching

Verjamemo v tesno povezanost osebnega in profesionalnega razvoja. Ko posameznik odkrije, kaj vpliva na njegovo uspešnost in uspešno integrira vedenja, ki spodbujajo izboljšanje poslovnih rezultatov, to bistveno vpliva na njegovo motivacijo in učinkovitost pri delu in s tem na celotne rezultate podjetja. Odkrijte svoj potencial in dosezite vrhunsko uspešnost s profesionalnim coachingom!

Osebni coaching prinaša številne koristi, kot so povečanje samozavesti, učinkovito obvladovanje stresa, bolj učinkovita komunikacija, izboljšani odnosi, boljše obvladovanje stresa, razvoj vodstvenih veščin, itd. Skozi strokoven in prilagojen pristop posameznikom nudimo podporo pri odkrivanju in razvijanju njihovih moči ter premagovanju ovir na poti do osebnega in poklicnega uspeha.

STRENGTH COACHING

S Strengths coachingom, temelječim na CliftonStrengths orodju, se usmerimo na identifikacijo in razvoj posameznikovih moči ter njihovo optimalno uporabo v delovnem okolju. Vse naše storitve se opirajo na priznano metodologijo inštituta Gallup, kar zagotavlja znanstveno podprt pristop k celostnemu razvoju posameznikov in organizacij. Strengths coaching prispeva k osebnemu in kolektivnemu razvoju zaposlenih, hkrati pa povečuje uspešnost in zadovoljstvo na delovnem mestu.

COACHING VODIJ

Naš program “Caoching vodij” je namenjen vodjem na vseh ravneh, ki želijo dvigniti svoje vodstvene sposobnosti na višjo raven. S poudarkom na personaliziranem pristopu omogoča vodjem prepoznati svoje moči, identificirati razvojne priložnosti in oblikovati strategije za učinkovito vodenje. Ključne značilnosti vključujejo analizo vodstvenih sposobnosti, identifikacijo problematičnih področij ter oblikovanje konkretnih strategij za izboljšanje učinkovitosti. Naš program ne krepi le vodstvenega potenciala posameznikov, temveč spodbuja razvoj kulture v organizaciji na nivo, ki med zaposlenimi spodbuja psihološko varnost in zavzetost zaposlenih.

Treningi

Naši treningi so zasnovani za zagotavljanje vrhunskih rezultatov v vašem podjetju.
S celovitimi programi za razvoj prodajnih veščin, mehkih kompetenc ter podporo novim vodjem v njihovi vodstveni vlogi, vam nudimo prilagojene rešitve za trajen uspeh.

"First Time Leader": Učinkovita Vodstvena Tranzicija

Naša misija je oblikovati izjemne vodje, ki ne le vodijo, temveč tudi navdihujejo. Ste vedeli, da je kar 70 % stopnje zavzetosti zaposlenih neposredno povezano z njihovimi vodji? Z našim pristopom ustvarjamo voditelje, ki soustvarjajo uspešno organizacijo in gradijo pozitivno delovno klimo.

Naš celovit program je namenjen vsem tistim, ki stopajo iz vloge sodelavca v pozicijo vodje. 

Ta prehod je pogosto spremljan z visokim stresom in občutkom osamljenosti, saj novi vodje včasih ne prejmejo potrebne podpore pri tej pomembni tranziciji, ki zahteva popolnoma drugačen nabor veščin, presegajoč strokovno znanje.

Z interaktivnim pristopom naš program sledi cilju olajšati pot novim vodjem, saj verjamemo, da je uspešna vodstvena tranzicija ključna za oblikovanje boljših odnosov, delovnega okolja in poslovnih rezultatov.

Program združuje teoretično znanje, praktične veščine ter individualni coaching. To omogoča novim vodjem, da se učinkovito prilagodijo svoji novi vlogi, uspešno vodijo ekipe ter premagujejo vodstvene izzive. S tem jim zagotavljamo trdne temelje za uspešno vodenje in dolgoročen uspeh v organizaciji.

Prodajni programi

Razvoj prodajnih veščin je ključno za izboljšanje prodajnih rezultatov in posledično povečanje dobičkonosnosti. Z našimi treningi vaši prodajalci pridobijo nove strategije, tehnike in veščine, ki jim pomagajo pri boljšem razumevanju strank, izboljšanju komunikacije ter izgradnji dolgoročnih odnosov, kar vodi v večje zadovoljstvo strank in povečano prodajo.

Naši prodajni programi so zasnovani z namenom izboljšanja veščin prodajalcev in optimizacije prodajnih pristopov, ne glede na njihovo trenutno stopnjo izkušenj. Osredotočeni so na gradnjo trdnih prodajnih temeljev, spodbujanje učinkovitih komunikacijskih veščin ter negovanje dolgoročnih odnosov s strankami.

Naša metodologija zajema celosten pristop, ki vključuje prilagojene programe za različne ravni znanja in izkušenj prodajalcev. Pomemben del programa predstavlja tudi individualni coaching zaposlenih, ki omogoča osebni razvoj in lažjo implementacijo pridobljenih prodajnih veščin v prakso.

S kombinacijo teoretičnega znanja, praktičnih primerov in individualnega pristopa naši programi omogočajo prodajalcem, da izboljšajo svoje rezultate, razvijejo boljše odnose s strankami ter postanejo bolj samozavestni in uspešni v svojem delu.

Prilagojene izvedbe 360-stopinjskih analiz vodij

Razvoj mehkih veščin je ključnega pomena za vzpostavitev uspešnega delovnega okolja ter gradnjo produktivnih medosebnih odnosov. S poudarkom na razvoju vedenjskih in čustvenih spretnosti, ki so ključne za učinkovito sodelovanje, reševanje konfliktov, obvladovanje stresa ter inovativnost, podjetja krepijo delovno kulturo, spodbujajo motivacijo zaposlenih ter posledično izboljšujejo poslovne rezultate.

Treningi za razvoj mehkih veščin predstavljajo odlično priložnost za oblikovanje ključnih kompetenc, ki zagotavljajo trajno učinkovitost na delovnem mestu. Naši programi, izvedeni z najnovejšimi pristopi in interaktivnimi metodami, spodbujajo osebni razvoj zaposlenih ter gradnjo kakovostnih odnosov v ekipah, kar bistveno prispeva k pozitivni organizacijski kulturi.

Naši popolnoma prilagodljivi programi zajemajo ključna področja, kot so komunikacija, reševanje konfliktov, upravljanje s stresom in razvoj emocionalne inteligence. Ponujamo celosten pristop, ki združuje treninge s kombinacijo individualnega in skupinskega coachinga. Ta pristop omogoča trajnostni razvoj ključnih kompetenc, saj posameznikom nudimo prilagojeno podporo in spodbudo, ki jim pomaga preseči omejitve ter doseči višjo stopnjo učinkovitosti in zadovoljstva na delovnem mestu.

Treningi

Naši treningi so zasnovani za zagotavljanje vrhunskih rezultatov v vašem podjetju. S celovitimi programi za razvoj prodajnih veščin, mehkih kompetenc ter podporo novim vodjem v njihovi vodstveni vlogi, vam nudimo prilagojene rešitve za trajen uspeh.

Naši prodajni programi so zasnovani za izboljšanje veščin prodajalcev in optimizacijo prodajnih pristopov, ne glede na njihovo stopnjo izkušenj.

Program se osredotoča na gradnjo trdnih prodajnih temeljev, spodbujanje učinkovitih komunikacijskih veščin ter negovanje dolgoročnih odnosov s strankami. Poleg tega program vključuje prilagojen pristop, ki zajema tudi individualni coaching zaposlenih, kar pomembno vpliva na njihov osebni razvoj in lažjo implementacijo prodajnih veščin v prakso.

Naš celovit program "First Time Leader": Učinkovita Vodstvena Tranzicija je namenjen vsem tistim, ki stopajo na pot vodenja iz vloge sodelavca.

Sprememba vodstvene vloge prinaša veliko izzivov, saj zahteva povsem drugačen nabor veščin, ki presegajo zgolj strokovno znanje. Pogosto ta prehod spremlja velik stres in občutek osamljenosti, saj novi vodje morda ne dobijo potrebne podpore pri tej pomembni tranziciji. Z našim interaktivnim programom želimo novemu vodji olajšati to pot, saj smo prepričani, da je uspešna vodstvena tranzicija ključna za ustvarjanje boljših odnosov, delovnega okolja in poslovnih rezultatov. Naš program združuje teoretično znanje, praktične veščine in individualni coaching, kar omogoča novim vodjem, da se učinkovito prilagodijo svoji novi vlogi, vodijo ekipe ter uspešno premagujejo vodstvene izzive. Z našim programom “First Time Leader” ne le podpiramo vodje pri njihovem začetku vodstvene poti, temveč jim tudi nudimo veščine in znanje za osebni razvoj in uspešno vodenje, ki prinaša dolgoročne rezultate v organizaciji.

Treningi za razvoj mehkih veščin ponujajo priložnost za oblikovanje ključnih kompetenc, ki zagotavljajo trajno učinkovitost na delovnem mestu.

Program se osredotoča na gradnjo trdnih prodajnih temeljev, spodbujanje učinkovitih komunikacijskih veščin ter negovanje dolgoročnih odnosov s strankami. Poleg tega program vključuje prilagojen pristop, ki zajema tudi individualni coaching zaposlenih, kar pomembno vpliva na njihov osebni razvoj in lažjo implementacijo prodajnih veščin v prakso.

Razvoj timov - TEAMBOOST

Naša ekipa strokovnjakov vam pomaga oblikovati in usmerjati vaše ekipe tako, da dosežete svoje cilje z večjo učinkovitostjo in zadovoljstvom. Skupaj bomo gradili trdne temelje za sodelovanje, inovativnost ter dolgoročni uspeh vaših timov.

Razvoj Visoko učinkovitih timov (z e2grow)

je naša edinstvena storitev za razvoj timov, ki temelji na sodobnih pristopih in preverjenih metodah za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti ekip. Z našim prilagojenim pristopom pomagamo timom doseči sinergijo, krepitev medosebnih odnosov, izboljšanje komunikacije terbolj učinkovito doseganje skupnih ciljev. Ne glede na velikost ali panogo vaše ekipe, ponujamo celovito podporo, ki bo vašemu timu omogočila rast, razvoj in dosego izjemnih rezultatov. Pridružite se nam in povečajte uspešnost vašega tima!

Strateško kadrovanje

Strateško kadrovanje je proces načrtovanja, razvoja in upravljanja zaposlenih v organizaciji v skladu s poslovnimi cilji in potrebami. Namen strateškega kadrovanja je zagotoviti, da organizacija razpolaga s pravimi ljudmi, na pravem mestu in ob pravem času, da doseže svoje cilje na dolgi rok.

Naš personaliziran pristop zagotavlja strategije, ki se prilagajajo vašim specifičnim potrebam, kar omogoča dolgoročen uspeh organizacije. Zagotavljamo strokovnost in bogate izkušnje pri iskanju ključnih kadrov, hkrati pa nudimo celovito svetovanje pri razvoju talentov ter podporo pri selekcijskih postopkih.

Prosta delovna mesta

ŽELITE RAZVIJATI NAJBOLJŠE REŠITVE ZA GLOBALNE TELEKOMUNIKACIJSKE PONUDNIKE? ŽELITE DELATI Z NAJNOVEJŠO VODILNO TEHNOLOGIJO IN NAJBOLJŠIM MULTIKULTURNIM TIMOM?

Če ste odgovorili z DA, ste na dobri poti, da svojo kariero razvijate v odlični ekipi, v agilni in inovativni kulturi kjer je skrb za dobre odnose na prvem mestu!

Naš naročnik je globalno podjetje z izdelki in rešitvami zasnovanimi na najnovejših tehnologijah, ki predstavljajo najpopolnejši nabor rešitev za preprečevanje goljufij na telekomunikacijskem področju.

Svoj tim želijo okrepiti z Front End razvojnika, ki bo s svojo energijo prispeval h uspešnosti ekipe in ciljev podjetja. 

KLJUČNE DELOVNE NALOGE IN IZZIVI: 

 • Razvoj novih storitev, ki jih podjetje uvaja na trg,
 • Prevajanje poslovnih zahtev v kodo,
 • Sodelovanje pri odločanju o smereh tehnoloških izbir,
 • Mentorstvo in podpora mlajšim članom ekipe,
 • Tesno sodelovanje z ostalo razvojno ekipo.

PODJETJE NUDI:

 • Zaposlitev za nedoločen čas,
 • Izredno zanimive razvojne projekte,
 • Priložnost sodelovanja s svetovnimi vrhunskimi strokovnjaki ter izredni karierni in osebni razvoj,
 • stimulativen sistem nagrajevanja,
 • delo v odličnem, kreativne, dinamičnem okolju ter odlični ekipi,
 • izobraževanja in usposabljanja,
 • možnost udeležbe na športnih dogodki,
 • formalna in neformalna druženja.

PODJETJE PRIČAKUJE:

 • Vsaj 7 let izkušenj v Front-End razvoju
 • Izkušnje z uporabo sodobnih knjižnic JavaScript (Vuejs, React ali Angular),
 • Poglobljeno razumevanje vzorcev API-ja (RESTful/Hypermedia), glavnih algoritmov in vzorcev oblikovanja inženiringa (OOP, MVC, MVW, DDD, OOD/OOA),
 • Temeljito razumevanje procesov delovnega toka GIT, upravljanje Git, sposobnost ravnanja z GitLab, GitHub,
 • Dobro razumevanje Linuxa predstavlja prednost
 • Splošno razumevanje Dockerja, Vagranta in povezane tehnologije predstavlja prednost
 • Razumevanje HTML5, API (Canvas, Media, Storage, Service workers itd. WebGL je prednost) težav s preklopom brskalnikov, težav s kompatibilnostjo brskalnikov in ogrodij Bootstrap 
 • Solidno razumevanje Full-Stack-a vključno z back-end komponentami in razvojem API v Pytonu. To predstavlja glavno prednost. 
 • Tekoče znanje angleškega jezika 

KRAJ DELA: Ljubljana

Postanite del vrhunske multinacionalne ekipe!

Prijavite se: info@h4a.si

ŽELITE RAZVIJATI NAJBOLJŠE REŠITVE ZA GLOBALNE TELEKOMUNIKACIJSKE PONUDNIKE? ŽELITE DELATI Z NAJNOVEJŠO VODILNO TEHNOLOGIJO IN NAJBOLJŠIM MULTIKULTURNIM TIMOM?

Če ste odgovorili z DA, ste na dobri poti, da svojo kariero razvijate v odlični ekipi, v agilni in inovativni kulturi kjer je skrb za dobre odnose na prvem mestu!

Naš naročnik je globalno podjetje z izdelki in rešitvami zasnovanimi na najnovejših tehnologijah, ki predstavljajo najpopolnejši nabor rešitev za preprečevanje goljufij na telekomunikacijskem področju.

Svoj tim želijo okrepiti z Full-Stack razvojnikom, ki bo s svojo energijo prispeval h uspešnosti ekipe in ciljev podjetja. 

KLJUČNE DELOVNE NALOGE IN IZZIVI: 

 • Razvoj novih storitev, ki jih podjetje uvaja na trg,
 • Prevajanje poslovnih zahtev v kodo,
 • Sodelovanje pri odločanju o smereh tehnoloških izbir,
 • Mentorstvo in podpora mlajšim članom ekipe,
 • Tesno sodelovanje z ostalo razvojno ekipo.

PODJETJE NUDI:

 • Zaposlitev za nedoločen čas,
 • Izredno zanimive razvojne projekte,
 • Priložnost sodelovanja s svetovnimi vrhunskimi strokovnjaki ter izredni karierni in osebni razvoj,
 • stimulativen sistem nagrajevanja,
 • delo v odličnem, kreativne, dinamičnem okolju ter odlični ekipi,
 • izobraževanja in usposabljanja,
 • možnost udeležbe na športnih dogodki,
 • formalna in neformalna druženja.

PODJETJE PRIČAKUJE:

 • Vsaj 5 let izkušenj v razvoju aplikacij
 • Izkušnje z uporabo sodobnih knjižnic JavaScript (Vuejs, React ali Angular),
 • Poglobljeno razumevanje vzorcev API-ja (RESTful/Hypermedia), glavnih algoritmov in vzorcev oblikovanja inženiringa (OOP, MVC, MVW, DDD, OOD/OOA),
 • Temeljito razumevanje procesov delovnega toka GIT, upravljanje Git, sposobnost ravnanja z GitLab, GitHub,
 • Izkušnje z Django REST in/ali Flask predsavlja prednost, 
 • Splošno razumevanje Dockerja, Vagranta in povezane tehnologije,
 • Razumevanje HTML5, CSS3, predprocesorjev CSS, odzivnega oblikovanja, razumevanje težav s preklopom brskalnikov, težav s kompatibilnostjo brskalnikov in ogrodij Bootstrap 
 • Tekoče znanje angleškega jezika 

KRAJ DELA: Ljubljana

Postanite del vrhunske multinacinalne ekipe!

Prijavite se na: info@h4a.si

ŽELITE RAZVIJATI NAJBOLJŠE REŠITVE ZA GLOBALNE TELEKOMUNIKACIJSKE PONUDNIKE? ŽELITE DELATI Z NAJNOVEJŠO VODILNO TEHNOLOGIJO IN NAJBOLJŠIM MULTIKULTURNIM TIMOM?

Če ste odgovorili z DA, ste na dobri poti, da svojo kariero razvijate v odlični ekipi, v agilni in inovativni kulturi kjer je skrb za dobre odnose na prvem mestu!

Naš naročnik je globalno podjetje z izdelki in rešitvami zasnovanimi na najnovejših tehnologijah, ki predstavljajo najpopolnejši nabor rešitev za preprečevanje goljufij na telekomunikacijskem področju.

Svoj tim želijo okrepiti z Back End razvojnika, ki bo s svojo energijo prispeval h uspešnosti ekipe in ciljev podjetja. 

KLJUČNE DELOVNE NALOGE IN IZZIVI: 

 • Razvoj novih storitev, ki jih podjetje uvaja na trg,
 • Prevajanje poslovnih zahtev v kodo,
 • Sodelovanje pri odločanju o smereh tehnoloških izbir,
 • Mentorstvo in podpora mlajšim članom ekipe,
 • Tesno sodelovanje z ostalo razvojno ekipo.

PODJETJE NUDI:

 • Zaposlitev za nedoločen čas,
 • Izredno zanimive razvojne projekte,
 • Priložnost sodelovanja s svetovnimi vrhunskimi strokovnjaki ter izredni karierni in osebni razvoj,
 • stimulativen sistem nagrajevanja,
 • delo v odličnem, kreativne, dinamičnem okolju ter odlični ekipi,
 • izobraževanja in usposabljanja,
 • možnost udeležbe na športnih dogodki,
 • formalna in neformalna druženja.

PODJETJE PRIČAKUJE:

 • 3 ali več let izkušenj iz področja Back End, 3 or more years’ experience as a Back End developer, po možnosti z uporabo Pythona in povezanih tehnologij 
 • Tehnično znanje za pregled, potrditev in potrditev kode.
 • Suverena uporaba  MVC ogrodij, kot je Django.
 • Poglobljene izkušnje z Django REST ogrodjem in/ali Flaskom.
 •  Razumevanje REST
 •  Dobro razumevanje upravljanja Linux strežnika predstavlja pomembno prednost
 • Ste seznanjeni s Postgresom in ga profesionalno uporabljate
 • Temeljito razumevanje procesov delovnega toka GIT, upravljanje z Gitom, sposobnost upravljanja z GitLabom, GitHubom in delo z vejami
 • Ste seznanjeni z Dockerjem in ga profesionalno uporabljate
 • Seznanjeni ste s rešitvami za pretakanje sporočil, kot je Kafka
 • Iščemo razvijalca za strežnik – vendar bi bila pomembna prednost, če ste seznanjeni z Vue.js ali drugimi ogrodji za uporabniški vmesnik in se lahko vključite v več vidikov razvoja izdelka
 • Izkušnje na področju analitike časovnih serij so koristne
 • Ste nekoliko seznanjeni z mikrostoritvami
 • Tekoče znanje angleškega jezika. 

KRAJ DELA: Ljubljana

Postanite del vrhunske multinacinalne ekipe!

Prijavite se: info@h4a.si

Za našega naročnika mednarodno IT podjetje, ki združuje in zaposluje najboljše strokovnjake IT področja iščemo:

Ključne delovne naloge:

 • Načrtovanje in izvedba namestitev omrežne opreme ter konfiguriranje omrežnih naprav
 • Zagotavljanje operativnosti in varnosti omrežja
 • Vzdrževanje opreme na omrežnih napravah
 • Izvajanje posegov v omrežju v skladu s postavljenimi konfiguracijami in politiko upravljanja sprememb
 • Zasnova, upravljanje in orkestracija omrežnih avtomatizacijskih tehnologij

Podjetje nudi:

 • Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom;
 • Stimulativen finančni paket;
 • Možnost osebne in profesionalne rasti ter strokovnega izobraževanja
 • Delovno področje, ki ponuja velik potencial za rast in razvoj trga
 • Tesno sodelovanje z vodstvom
 • Priložnost postati del prepoznavnega podjetja s tradicijo,
 • Okolje, ki vzpodbuja samostojnost in podajanje smiselnih predlogov,
 • Možnost udeležbe na športnih dogodkih,
 • Formalna in neformalna druženja,


Podjetje pričakuje :

 • Dobro poznavanje omrežnih naprav (stikala, usmerjevalniki, požarne pregrade)
 • Dobro poznavanje omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij
 • Dobro poznavanje sistemov za monitoriranje storitev in alarmiranje
 • Znanje angleškega jezika
 • Zaželeni certifikati s področij omrežij kot npr. Cisco-CCNP, Check Poin- CCSE, ipd.

Če se prepoznate v zgornjem opisu se hitro prijavite in postanite del TOP ekipe. Ekipa vas pričakuje!

Kraj dela: Ljubljana


PRIJAVITE SE: info@h4a.si!

Za našega naročnika mednarodno IT podjetje iščemo Pomočnika vodje nabave – področje logistike/skladišče (m/ž)

 

Ključne delovne naloge:

 • vodenje skladišča ter nadzor nad delom v skladišču, planiranje, organiziranje in koordiniranje dela v službi za nabavo
 • vodenje in usklajevanje dela v nabavni službi / skladišču
 • skrb za optimizacijo nabave in izdaje blaga v koordinaciji s prodajo in ostalimi oddelki (vodenje optimalnih zalog, kontroliranje stroškov nabave)
 • izvajanje inventure
 • spremljanje izvajanja nalog in ocenjevanje uspešnosti 
 •  koordinacija z dobavitelji opreme
 • koordinacija z dostavnimi službami
 • sodelovanje v projektnih skupinah

 

Podjetje nudi: 

 • Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom;
 • Stimulativen finančni paket;
 • Možnost osebne in profesionalne rasti ter strokovnega izobraževanja
 • Delovno področje, ki ponuja velik potencial za rast in razvoj trga
 • Tesno sodelovanje z vodstvom
 • Priložnost postati del prepoznavnega podjetja s tradicijo, 
 • Okolje, ki vzpodbuja samostojnost in podajanje smiselnih predlogov,
 • Možnost udeležbe na športnih dogodkih,
 • Formalna in neformalna druženja,

 

Podjetje pričakuje: 

 • poznavanje ERP sistema SAP (materialno poslovanje), delo z računalnikom, aktivno znanje angleškega jezika, izpit B kategorije, izpit za viličarja
 • sposobnost podajanja predlogov za izboljšave in izvedba le teh – proaktivnost
 • znanja s področja vodenja in organizacije
 • organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnost
 • natančnost, ciljna naravnanost, timska naravnanost in gospodarnost

 

Če se prepoznate v zgornjem opisu se hitro prijavite in postanite del TOP ekipe. Ekipa vas pričakuje!

PRIJAVITE SE: info@h4a.si

Za našega naročnika mednarodno IT podjetje, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo poslovnih uporabnikov iščemo Svetovalca za informacijsko varnost, ki bo pokrival korporativne rešitve in pridobival nove stranke.

Ključne delovne naloge:

 • Komunikacija s strankami sodelovanje pri reševanju težav in zahtev.
 • Aktivno iskanje novih strank.
 • Skrb za obstoječe stranke
 • Priprava zasnove rešitve na podlagi poslovnih, tehničnih in funkcionalnih zahtev ter uporabniških specifikacij in sodelovanje pri pripravi morebitne dokumentacije
 • Udeležba na sestanku in predstavitev rešitev za stranko skupaj z vodjo IT-ja ter aktivno prodajanje rešitev
 • Izvajanje analize zahtev, njihovo beleženje in poročanje ustreznim skupinam deležnikov
 • Priprava ponudb, komunikacijskega gradiva in drugi materialov za potrebe strank

Podjetje nudi:

 • Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom;
 • Spodbudno delovno okolje in odličen tim
 • Stimulativen finančni paket;
 • Kvartalni bonusi, letni bonusi
 • Možnost osebne in profesionalne rasti ter strokovnega izobraževanja
 • Brezplačno koriščenje počitniških kapacitet
 • Masaže 1x mesečno
 • Možnost udeležbe pri dobičku

Podjetje pričakuje :

 • Več kot 4 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • Tekoče znanje angleščine,
  Univerzitetna izobrazba/ visokošolska po možnosti s poslovnega/tehničnega področja
 • Odlične komunikacijske sposobnosti in organizacijske sposobnosti
 • Močna usmerjenost k strankam
 • Sistematičen pristop in analitično razmišljanje
 • Proaktivnost in samoinciativnost
 • Pripravljenost za učenje

 

Če se prepoznate v zgornjem opisu se hitro prijavite in postanite del TOP ekipe. Ekipa vas pričakuje!

Kraj dela: Ljubljana
PRIJAVITE SE: info@h4a.si

Kontaktirajte nas za dodatna vprašanja